Zbierka - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Zbierka
SK | RUS
Zbierka

Prosíme Vás o podanie pomocnej ruky pri dostavbe chrámu sv. Rastislava.

Finačné príspevky posielajte na č.ú.: 11471852/0900

Za každý finančný príspevok ďakujeme.

 

Collection

We ask you for help at the completion of the St.. Rastislav Church.

Finace contributions can be sent to the account number: 11471852/0900

We appreciate each financial help.

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie