Chrám sv. Nikolaja - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Chrám sv. Nikolaja
SK | RUS
Chrám sv. Nikolaja

Chrám sv. Nikolaja z roku 1661 je ranobaroková stavba postavená na mieste pôvodného gotického kostola pod bratislavským hradom. Postaviť ho dala vdova po palatínovi Pavlovi Pálffym, Františka Khuen. Od roku 1945 je v užívaní pravoslávnej cirkvi a v roku 2008 prešiel chrám sv. Nikolaja do vlastníctva pravoslávnej cirkvi.
V chráme sv. Nikolaja sa nachádza čiastočka dreva zo svätého a životodarného Kríža, na ktorom bol ukrižovaný náš Spasiteľ lsus Christos, ostatky sv. Sergeja Radonežského a ostatky sv. Mojseja Uhrina.

 

Saint Nicholas church

St. Nicholas Church built in 1661 is an early Baroque building on the site of the original Gothic church under the Bratislava Castle. The widow of Palatine Paul Palffy, Francis Khuen built it. Since 1945 has been used by the Orthodox Church, and in 2008 ownership passed St. Nicholas Orthodox Church.
There is a part of wood from the Cross of our Saviour Jesus Christ in St. Nicholas Church, together with the relics of St. Sergei Radonežský and relics of St.Mojsej Uhrin.

 

[rl_gallery id="464"]

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie