Pre deti a mládež - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Pre deti a mládež
SK | RUS
 
Pre deti a mládež

Nedeľná škola pre deti začala svoju existenciu v marci 2009. Vyučovanie náboženstva prebieha každú druhú nedeľu v mesiaci.
Zúčastňujú sa ho deti vo vekovej kategórii od 6. do 15. rokov.


Informácie:

Vyučovanie náboženstva sa uskutočňuje každú nedeľu po sv. liturgii v chráme Sv. Rastislava. V prípade záujmu nahlásenia detí na vyučovanie nábožestva alebo získania ďalších informácií kontaktujte duchovného správcu cirkevnej obce.

 


Sunday / Voskresna school

Sunday School for Children began in March 2009. Religious instruction takes place every second Sunday of the month. It involves children in the age group of 6 to 15 years.

 

Information:

Religious education takes place every Sunday after the Liturgy in St. Rastislav Church. If you would like your children to join the lessons or you would like more informations, contact the priest.

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie