Chrám sv. Rastislava - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Chrám sv. Rastislava
SK | RUS
Chrám sv. Rastislava

Chrám sv. Rastislava sa nachádza v mestskej časti Ružinov na ul. Tomášikovej. Projekt nového chrámu je vyhotovený v byzanskom štýle s modernými architektonickými prvkami. Pozemok s krížom na výstavbu chrámu posvätil pri oficiálnej návšteve našej cirkvi v roku 1996, Jeho Svätosť Alexej II., patriarcha moskovský a celej Rusi. Základný kameň posvätil Jeho Svätosť Bartolomej I., arcibiskup konštantinopolský, Nového Ríma a ekumenický patriarcha pri oficiálnej návšteve našej cirkvi v roku 1998. Dňa 5. júla 2002 v deň pamiatky sv. Rastislava, kniežaťa Veľkej Moravy Jeho Blaženosť Nikolaj, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska posvätil základy chrámu a do základného kameňa vložil ostatky sv. mučeníka Vladimíra, metropolitu kyjevského. Nový chrám je zasvätený sv. Rastislavovi, ktorého sv. ostatky sú na neznámom mieste v Regensburgu /Nemecko/.

Dňa 12.5.2013 vladyka Rastislav arcibiskup prešovský a celého Slovenska slávnostne posvätil novovybudovaný Chrám sv. Rastislava.

 

Completion of Saint Rastislav Church

Saint Rastislav church is located in the district of Ružinov on Tomášikova Street in Bratislava. The new church was to be built in the Byzantine style (with modern elements). Land with a cross on it where the Church was to be built was consecrated His Holines Alexej II, Patriarch of Russia, on the occasion of his official visit in 1996. The foundation stone was consecrated by His Holines Bartholomew I, Archbishop of Constantinople and New Rome two years later. On July 5th, 2002 on Saint Rastislav Day, Prince of Great Moravia, His Beatitude Nicholas, Archbishop of Prešov, the Metropolitan of Czech lands and Slovakia put in the foundation stone relics of St. Martyr Vladimir, Metropolitan of Kiev. The new church is dedicated to Saint Rastislav whose relics remain at an unknown location in Regensburg / Germany.

On 05/12/2013 Rastislav, Archbishop of Prešov and over Slovakia solemnly consecrated the newly built church.

 

[rl_gallery id="654"]

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie