Aktuality - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Aktuality
SK | RUS
Pozvánka na prázdnik sv. Nikolaja

Chrám Sv. Nikolaja, Mikulášska ul. 5, Bratislava - Staré mesto, Vás pozýva 21. - 22.5.2024 na prázdnik.

Po večerni 21.5.2024 Vás zároveň pozývame na malé pohostenie pri chráme.

Pozvánka na prázdnik TU >>

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov pravoslávnej cirkvi na Slovensku k útoku na premiéra SR

So znepokojením a bolesťou sme dnes prijali správu o atentáte na predsedu vlády Slovenskej republiky. Ide o hrozný, neprijateľný a nepochopiteľný čin, ktorý ostro odsudzujeme. Ako kresťania sa na každej bohoslužbe modlíme za našu krajinu, jej predstaviteľov a všetok ľud, ktorý v nej žije. V tejto chvíli k našim zvyčajným prosbám pripájame modlitby za záchranu života a skoré uzdravenie jedného z najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky - premiéra Róberta Fica. O túto modlitbu prosíme všetkých duchovných a veriacich Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a pozývame k nej i všetkých, čo nepovyšujú hodnotu svojho názoru nad cenu ľudského života a pamätajú na slová nášho Spasiteľa: "Všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. " (Mt 26, 52).

Rastislav
arcibiskup prešovský a Slovenska, metropolita českých krajín a Slovenska

Juraj
arcibiskup michalovsko - košický

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Slávenie Paschy 2024  – Chrám sv. Rastislava v Bratislave

Veľký štvrtok - 2.5.2024: 8.00 Sv. Liturgia / 17.00 Strasti Hospodni

Veľký piatok - 3.5.2024: 8.00 Cárske časy / 18.00 Večerňa s výnosom plaščenice

Veľká sobota - 4.5.2024: 9.30 Sv. Liturgia / 23.30 Polunočšnica / 24.00 Paschaľna utreňa s posvätením pokrmov

Nedeľa - PASCHA - 5.5.2024: 10.00 Pascháľna liturgia s posvätením pokrmov

Duchovné stretnutie na tému "Ladomirske mníšstvo"

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku SYNDESMOS v spolupráci s PCO Ladomirová organizujú duchovné stretnutie na tému "Ladomirske mníšstvo" v chráme sv. Archanjela Michala v Ladomirovej 24.3.2024.

Pozvánka s Programom na stiahnutie TU >>

Spoločenské stretnutie veriacich PCO Bratislava

Tradične posedenie veriacich PCO Bratislava bude aj v tomto roku a to 25.2.2024 o 17.00. Prihlásiť sa môžte v chráme sv. Rastislava.

Dospelí 35 EUR

Dieťa 17,50 EUR


Prihlasovanie osobne v nedeľu u osoby v obchode so sviečkami (má registračný zoznam)

Prihláška sa uzatvára 18.2.2024 (musí byť aj zaplatené)

Služba pri sviečkach vám poskytne bližšie informácie.

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie