Aktuality - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Aktuality
SK | RUS
Slávenie Paschy 2024  – Chrám sv. Rastislava v Bratislave

Veľký štvrtok - 2.5.2024: 8.00 Sv. Liturgia / 17.00 Strasti Hospodni

Veľký piatok - 3.5.2024: 8.00 Cárske časy / 18.00 Večerňa s výnosom plaščenice

Veľká sobota - 4.5.2024: 9.30 Sv. Liturgia / 23.30 Polunočšnica / 24.00 Paschaľna utreňa s posvätením pokrmov

Nedeľa - PASCHA - 5.5.2024: 10.00 Pascháľna liturgia s posvätením pokrmov

Duchovné stretnutie na tému "Ladomirske mníšstvo"

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku SYNDESMOS v spolupráci s PCO Ladomirová organizujú duchovné stretnutie na tému "Ladomirske mníšstvo" v chráme sv. Archanjela Michala v Ladomirovej 24.3.2024.

Pozvánka s Programom na stiahnutie TU >>

Spoločenské stretnutie veriacich PCO Bratislava

Tradične posedenie veriacich PCO Bratislava bude aj v tomto roku a to 25.2.2024 o 17.00. Prihlásiť sa môžte v chráme sv. Rastislava.

Dospelí 35 EUR

Dieťa 17,50 EUR


Prihlasovanie osobne v nedeľu u osoby v obchode so sviečkami (má registračný zoznam)

Prihláška sa uzatvára 18.2.2024 (musí byť aj zaplatené)

Služba pri sviečkach vám poskytne bližšie informácie.

Stavba pravoslávneho chrámu v Topoľčanoch

Veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce v Topoľčanoch sa rozhodli vybudovať pravoslávny chrám, ktorý by slúžil na vykonávanie bohoslužieb pre veriacich z blízkeho i širokého okolia. Stavbu môžte podporiť formou verejnej zbierky.

Viac informácií - prečítajte TU >>

Pozvánka na spoločné modlitby

Pravoslávna cirkevná obec Smolník pozýva na spoločné modlitby v deň pamiatky zosnutia mitr. prot. Vasiľa Bobáka a Márie Bobákovej 25.2.2024 v pravoslávnom chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky v Smolníku.

Pozvánka na stiahnutie TU >>

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie