2% z dane – Číslo účtu - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
2% z dane – Číslo účtu
SK | RUS
2% z dane – Číslo účtu

Cirkevný zbor sv. Nikolaja je registrovaný ako nezisková organizácia. Ak chcete podporiť alebo prispieť svojimi 2% z dani, môžte tak urobiť na č. účtu: 0633049883/0900

Za Vašu podporu srdečne ďakujeme.

 

2% Tax - account number

Church choir of St.Nicholas is registered as a non-profit organization. To support and contribute their 2% tax, you can do so at no. account: 0633049883/0900

For your support Thank you very much.

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie