Pozvánka na pútnický letecký zájazd do Grécka – 25. 5. – 1. 6. 2018 - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Pozvánka na pútnický letecký zájazd do Grécka – 25. 5. – 1. 6. 2018
SK | RUS
Pozvánka na pútnický letecký zájazd do Grécka – 25. 5. – 1. 6. 2018

 

Predpokladaný program pútnického zájazdu:

 

1. deň zájazdu
Odlet z letiska Bratislava (Budapešť). Po prílete do Tessaloník (Solún) transfer autobusom do strediska Metamorfosi v oblasti Chalkidík. Ubytovanie v hoteli.

2. deň zájazdu
Raňajky. Odchod do Ouranoupolisu (v preklade „Nebeské mesto“) s množstvom piesčitých pláží a gréckych taverien, ktorého symbolom je byzantská veža Prosphorion. Mesto je vstupnou bránou na Svätú Horu Atos. Okružná plavba pozdĺž pobrežia autonómnej mníšskej republiky s množstvom monastierov (kláštorov). Po návrate na pevninu návrat do hotela. Individuálny program, možnosť kúpania sa v mori.

3. deň zájazdu
Po raňajkách odchod do mesta Veria. Návšteva monastiera svätého Arsénia Kappadockého. Fakultatívne možnosť účasti na pravoslávnej svätej liturgii. Návrat do hotela, individuálne voľno na obed. V popoludňajších hodinách odchod do Ormýlie. Návšteva ženského monastiera, ktorý spadá pod jurisdikciu mužského monastiera Simonopetra na Svätej Hore Atos. Pokračovanie v ceste do Souroti. Návšteva monastiera svätého Jána Teológa, ktorý založil svätý Paisij Svätohorský v roku 1972. Starec Paisij zomrel v roku 1994 a je pochovaný v tomto monastieri. K jeho hrobu prichádzajú tisíce veriacich, aby si ho uctili. Pokračovanie v ceste do Verie. Po príchode ubytovanie.

4. deň zájazdu
Raňajky. Prehliadka mesta Veria. Pešia prechádzka k oltáru apoštola Pavla, kde kázal Evanjelium obyvateľom Verie. Židovská štvrť Barbouta, byzantské chrámy. Po prehliadke odchod na horu Pieria s monastierom svätého Jána Krstiteľa. Voľný čas. Po obede pokračovanie v ceste do Kalambaky, mesta v oblasti Meteor. Po príchode a krátkej prestávke v hoteli voliteľná prechádzka (cca 3km) v Kastraki medzi jaskyňami a skýtmi (sv. Nikolaj Anapafsas, sv. Juraj Mandilas, sv. Gregor a skýt sv. Antona). Návrat do hotela.

5. deň zájazdu
Raňajky. Prehliadka ženského monastiera svätého Štefana a monastiera Svätej Trojice, do ktorého sa dostanete cez schodisko vytesané v skale (pozn.: cesta späť je voliteľná, 45 minút pešou túrou alebo 15 minút autobusom do mesta). Individuálne voľno na obed. Odchod do Vitoumasu. Návšteva monastiera na hore Koziakas, najstarší zachovaný chrám s jaskyňou, kedysi miesta života prvých askétov pred jeho založením. Možnosť účasti na večernej bohoslužbe. Návrat do Kalambaky.

6. deň zájazdu
Po raňajkách odchod na Meteory, návšteva najväčšieho monastiera Veľká Meteora, založeného Atanázom Meteoritským. Pokračovanie v ceste do Kastorie postavenej okolo jazera Orestia. Ubytovanie. Po obede prehliadka chrámu Mavriotissa s nádhernými freskami a Dračej jaskyne. Individuálne voľno.

7. deň zájazdu
Raňajky. Návšteva najvýznamnejších byzantských chrámov v Kastorii a Múzea ľudovej kultúry. V popoludňajších hodinách odchod do Dispilio s návštevou neolitickej osady na brehu jazera. Pokračovanie v ceste do Melissotopu, prehliadka monastiera Nezištných svätých. Návrat do Kastorie, individuálne voľno.

8. deň zájazdu
Raňajky. Odchod do Verie. Po ceste krátka zastávka v múzeu vo Vergine, jej kráľovských hrobov a klenotov. Obed. Následne odchod do Tessaloník. Prehliadka chrámu svätého Dimitria Solúnskeho a jeho ostatkov. Presun na letisko a odlet do Bratislavy (Budapešti).

 

 

Organizačné pokyny:

Ak sa chcete zájazdu zúčastniť prosíme o realizáciu nasledovných krokov:

1. Oznámte svoj záujem na mail: zozulak.jan@gmail.com, uveďte počet osôb a ich mená.
2. Zakúpte si spätnú letenky na termín zájazdu podľa odletového letiska (Bratislava / Budapešť / Viedeň) - ceny spätnej letenky sa pohybujú od 80 Eur (Ryanair z Bratislavy), avšak cena v čase bude neustále rásť preto si letenku zakúpte čo najskôr.
3. Po zakúpení letenky nahláste požiadavky na zarezervovanie ubytovania - predpokladaná cena 220 Eur / osobu a pobyt - platba pri rezervácii. (účet: IBAN: SK4311000000002617062155)
4. Podľa počtu zúčastnených osôb bude stanovená cena dopravy (autobus, sprievodca, vodič, palivo), ktorá sa bude pohybovať medzi 100 - 200 Eur.

 

[rl_gallery id="941"]

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie