Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov pravoslávnej cirkvi na Slovensku k útoku na premiéra SR - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov pravoslávnej cirkvi na Slovensku k útoku na premiéra SR
SK | RUS
 
Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov pravoslávnej cirkvi na Slovensku k útoku na premiéra SR

So znepokojením a bolesťou sme dnes prijali správu o atentáte na predsedu vlády Slovenskej republiky. Ide o hrozný, neprijateľný a nepochopiteľný čin, ktorý ostro odsudzujeme. Ako kresťania sa na každej bohoslužbe modlíme za našu krajinu, jej predstaviteľov a všetok ľud, ktorý v nej žije. V tejto chvíli k našim zvyčajným prosbám pripájame modlitby za záchranu života a skoré uzdravenie jedného z najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky - premiéra Róberta Fica. O túto modlitbu prosíme všetkých duchovných a veriacich Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a pozývame k nej i všetkých, čo nepovyšujú hodnotu svojho názoru nad cenu ľudského života a pamätajú na slová nášho Spasiteľa: "Všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. " (Mt 26, 52).

Rastislav
arcibiskup prešovský a Slovenska, metropolita českých krajín a Slovenska

Juraj
arcibiskup michalovsko - košický

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie