Slávenie Paschy 2024  – Chrám sv. Rastislava v Bratislave - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Slávenie Paschy 2024  – Chrám sv. Rastislava v Bratislave
SK | RUS
 
Slávenie Paschy 2024  – Chrám sv. Rastislava v Bratislave

Veľký štvrtok - 2.5.2024: 8.00 Sv. Liturgia / 17.00 Strasti Hospodni

Veľký piatok - 3.5.2024: 8.00 Cárske časy / 18.00 Večerňa s výnosom plaščenice

Veľká sobota - 4.5.2024: 9.30 Sv. Liturgia / 23.30 Polunočšnica / 24.00 Paschaľna utreňa s posvätením pokrmov

Nedeľa - PASCHA - 5.5.2024: 10.00 Pascháľna liturgia s posvätením pokrmov

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie