Program bohoslužieb - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Program bohoslužieb
SK | RUS
 
Program bohoslužieb

Program bohoslužieb marec 2023 na stiahnutie TU

Sv. Liturgie a večerné bohoslužby prebiehajú každý deň v roku. Schéma bohoslužieb - Chrám sv. Rastislava: 

1. Liturgia počas týždňa: 8.00
2. Liturgia počas týždňa ak je sviatok: 9.00
3. Liturgia v sobotu: 9.30
4. Liturgia v nedeľu: 10.00
5. Večerňa počas týždňa: 17.00
6. Vsenočné bdenie v sobotu: 17.00
7. Večerňa v nedeľu: 16.00

Streda
Štvrtok
Piatok
1.3.2023
2.3.2023
3.3.2023

sv. liturgia
Kánon sv. Andreja Kritskeho

08.00 h
17.00 h

Sobota

4.3.2023

sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 5.3.2023

sv. liturgia
Večerňa

10.00 h
16.00 h

Pondelok
Utorok
Streda
štvrtok
Piatok

6.3.2023
7.3.2023
8.3.2023
9.3.2023
10.3.2023
sv. liturgia
Povečerije
08.00 h
17.00 h
Sobota 11.3.2023 sv. liturgia
Vsenočne bdenije
09.30 h
17.00 h
Nedeľa 12.3.2023 sv. liturgia
Večerňa
10.00 h
16.00 h

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

13.3.2023
14.3.2023
15.3.2023
16.3.2023
17.3.2023

sv. liturgia
Akafist ku strasťam Christa

08.00 h
17.00 h

Sobota 18.3.2023

sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 19.3.2023 sv. liturgia
Večerňa
10.00 h
16.00 h
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

20.3.2023
21.3.2023
22.3.2023
23.3.2023
24.3.2023

sv. liturgia
Povečerije
08.00 h
17.00 h
Sobota 25.3.2023 sv. liturgia
Vsenočne bdenije

09.30 h
17.00 h

Nedeľa 26.3.2023 sv. liturgia
Večerňa

10.00 h
16.00 h

Pondelok 27.3.2023 sv. liturgia
Akafist ku strasťam
08.00 h
17.00 h
Utorok 28.3.2023 sv. liturgia
Akafist ku strasťam
08.00 h
17.00 h
Streda 29.3.2023 sv. liturgia
Kanón Andreja Kritskeho
08.00 h
17.00 h
Štvrtok 30.3.2023 sv. liturgia
Akafist ku strasťam
08.00 h
17.00 h
Piatok 31.3.2023 sv. liturgia
Akafist ku strasťam
10.00 h
17.00 h
       
******* ******** *************************** ******
       

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie