Výstava Azbuka a dejiny - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Výstava Azbuka a dejiny
SK | RUS
 
Výstava Azbuka a dejiny

Vážené dámy, vážení páni,

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy pod názvom Azbuka a dejiny Štátneho kultúrneho inštitútu pri Ministerstve zahraničných vecí. Na Slovensku prichádza deň pred oslavami Sv. Cyrila a Metoda, ale putovala aj do New Yorku, kde bola inštalovaná v sídle OSN počas bulharského predsedníctva v Rade Európskej únie. Podujatie v Bratislave sa koná pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bulharskej republiky v Slovenskej republike J. E. pána Vassila Petkova. Jej autorkou je Prof. Ph.D. Vasja Velinova, riaditeľka Centra slovansko-byzantských štúdií Prof. Ivana Dujčeva na Sofijskej univerzite Sv. Klimenta  Ochridského. Konzultantmi sú - Aksinia Džurova, členka korešpondentka Bulharskej akadémie vied a Prof. Dr. Kazimir Popkonstantinov.

Prof. Velinova uvedie krátku prednášku, ktorá zdôrazni úlohu hlaholského a cyrilského písma v kultúrnych dejinách slovanských národov a vývoj dvoch azbuk.

4.07.2023 г., 17:30 hod., ul. Jesenského 7, Bulharský kultúrny inštitút, Bratislava     

Výstava potrvá počas celého leta. 

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie