Pozvánka na prázdnik sv. Nikolaja v chráme sv. Nikolaja v Bratislave, dňa 19. decembra 2022 - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Pozvánka na prázdnik sv. Nikolaja v chráme sv. Nikolaja v Bratislave, dňa 19. decembra 2022
SK | RUS
 
Pozvánka na prázdnik sv. Nikolaja v chráme sv. Nikolaja v Bratislave, dňa 19. decembra 2022

Dňa 19. decembra 2022 bude liturgia na počesť sviatku sv. Nikolaja, ktorému je zasvätený pôvodný pravoslávny chrám pod hradom. Okrem pravidelných bohoslužieb, ktoré sa v chráme konajú, tak budú môcť veriaci navštíviť tento chrám aj v daný deň.  

Program bohoslužieb:
09.00  - Liturgia
10.30 - Obchod okolo chrámu
- po ukončení malé pohostenie

Chrám bude počas dňa otvorený,  aby sa mohli prísť veriaci pomodliť k sv. Nikolajovi aj neskôr.

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie