Ochridský prológ - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Ochridský prológ
SK | RUS
 
Ochridský prológ

Ochridský prológ je veľkolepé dielo sv. Nikolaja Velimiroviča, biskupa Srbskej pravoslávnej cirkvi, významného učenca, teológa, filozofa, génia, ale predovšetkým svätca a askétu, ktorého hlavným životným poslaním bolo priviesť k spáse svoju dušu a duše zvereného duchovného stáda.

bližšie informácie

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie